lettertype groter maken lettertype kleiner maken

Binnenkort wordt er een nieuwe website gelanceerd

HEGAS BV is een onderneming die voornamelijk speciale fiscale adviezen faciliteert en in specifieke gevallen ook zelf uitvoert, met als doel het realiseren van een substantiŽle belastingbesparing dan wel het verkrijgen van extra eigen vermogen.

Bij deze wijze van belastingbesparingen zijn veelal twee of meerdere partijen betrokken en HEGAS BV heeft zich gespecialiseerd in het bijeenbrengen van deze partijen.

HEGAS BV houdt zich met name bezig met vennootschappen met herinvesteringsreserve, willekeurige afschrijving, milieuinvesteringen en second opinions.

In alle gevallen wordt samengewerkt met specialisten, maar ook met de eigen adviseurs van de betrokken partijen.

De wijze van declareren is afhankelijk van de soort structuur en/of wensen, maar in veel gevallen wordt gewerkt op basis van een percentage van de belastingbesparing.

Eťn van de huidige, zeer interessante, mogelijkheden om belasting te besparen is via zeeschepen. Deze regeling gold tot en met 2011, maar is voor BV's (corporates) in principe nog mogelijk, zij het dat deze mogelijkheden beperkter zijn dan tot en met 2011.